Regulamin studia

Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym jest firma BACKSTAGE STUDIO FOTOGRAFICZNE sp. z o.o. ul. Jagiellońska 7/5, 35-025 Rzeszów 12, NIP: 8133859493 , REGON:
388789633 w niniejszym Regulaminie zwany dalej jako Wynajmujący.

 

Osoby korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy. Wszystkie osoby przebywające podczas rezerwacji powinny być poinformowane o Regulaminie.

 

W studiu podczas jednej rezerwacji jednocześnie można przebywać do 10 osób. Za każdą kolejną osobę jest dopłata 10 zł/ osoba.

 

Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia na sesje fotograficzne, nagrania, warsztaty lub eventy.

 

Rezerwacji studia należy dokonać w jeden ze sposobów:

  • poprzez stronę https://backstage-studio-fot-6hn.calendesk.net 
  • drogą mailową (backstage.studio.rz@gmail.com)
  • telefonicznie +48-883-204-329 
  • poprzez Instagram @backstage.rz 


Opłata i potwierdzenie rezerwacji:

W celu rezerwacji niezbędne jest dokonanie opłaty 100% kwoty wynajmu. 

 

Zarezerwowany termin blokuje się w kalendarzu na 3 dni od momentu złożenia rezerwacji i w przypadku braku zapłaty po 3 dniach termin zostaje anulowany.


W przypadku płatności przelewem prosimy o przesłanie potwierdzenia zapłaty, w odpowiedzi zwrotnej potwierdzimy rezerwację.

 

W przypadku płatności online rezerwacja zostanie potwierdzona automatycznie.


Możliwe formy płatności: płatność online, przelew lub gotówka.

 

Faktura:

Możemy wystawić fakturę z 0% vat. W razie potrzeby faktury należy poinformować nas podczas rezerwacji lub zaznaczyć odpowiednie pole przy rezerwacji online.

 

Faktury wystawiamy końcem miesiąca za rezerwacje w danym miesiącu. 

 

Zmiana / odwołanie terminu:

Zmiana terminu możliwa 1 raz.

 

Odwołanie rezerwacji więcej niż 72h przed sesją – za darmo
Odwołanie rezerwacji mniej niż 48h przed sesją – płatne 50% ceny
Odwołanie rezerwacji mniej niż 24h przed sesją – płatne 100% ceny

 

 

Czas wynajmu:

Opłata pobierana jest za zadeklarowany czas wynajmu lub za rzeczywisty, jeśli został przekroczony (zaokrąglony do 30 minut).


Dostęp do studia jest możliwy tylko i wyłącznie w godzinach wynajmu.

Prosimy o przebycie na dokładną godzinę rozpoczęcia rezerwacji. Wcześniej studio może być zamknięte lub zajęte przez inne rezerwację. Opuścić studio należy przed końcem rezerwacji inaczej zostanie naliczona opłata za kolejne 30 minut.

 

Wszystkie przygotowania przed sesją oraz sprzątanie studia po sesji są w godzinach wynajmu. Prosimy odpowiednio zaplanować czas rezerwacji.

 

Jest możliwość przedłużenia wynajmu po uzgodnieniu z pracownikiem studia i o ile w studio nie ma kolejnej rezerwacji. Wtedy studio należy opuścić przed końcem przedłużonego czasu a opłaty należy dokonać na miejscu.

 

W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia cena nie ulega zmianie.

 

Sprzęt / wyposażenie studia:

W studio można przebywać w zmiennym i czystym obuwiu. Mamy do dyspozycji kapcie.

 

Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z umeblowaniem, wyposażeniem studyjnym, sprzętem.

 

Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.

Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć elementy dekoracyjne.

Jeśli studio po zakończeniu rezerwacji wymaga dodatkowego sprzątania zostanie doliczona opłata 100 zł za usługę sprzątania.

 

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).

 

W przypadku uszkodzenia sprzętu, rekwizytów, mebli najemca zwraca koszt tego przedmiotu dokładnie tego samego producenta (nie zamienników).

 

Najemca zobowiązuje się wykorzystywać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa. Sprzęt oświetleniowy musi być obsługiwany przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu jego korzystania. W razie wątpliwości można poprosić o pomoc pracownika studia.

 

W razie użycia sztucznego śniegu, piór, konfetti, brokatu – studio ma pozostać w idealnej czystości przed końcem rezerwacji (należy uwzględnić czas na sprzątanie) lub do wynajmu zostanie doliczona kwota 100 zł za usługę sprzątania.

 

Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.

 

Za dzieci i wszelkie szkody wyrządzone przez nie w trakcie rezerwacji odpowiadają ich rodzice lub Najemca.

 

Zasady korzystania z cykloramy oraz teł:

 

Podeszwa obuwia, w którym wchodzi się na cykloramę / tła papierowe musi być idealnie czysta oraz zaklejona (jeśli zostawia zarysowania). W przypadku nagrań tanecznych na cykloramie należy rezerwować ostatni termin w danym dniu i się liczyć z opłatą za malowanie.

 

W razie mocnego zabrudzenia / zostawienia zarysowań na cykloramie pobierana opłata 120 zł za jej malowanie (płatne na miejscu).

W przypadku uszkodzenia tła - opłata 30 zl za metr kwadratowy.


Cyklorama znajduje się w wolnym użytkowaniu, dlatego nie gwarantujemy jej idealnej czystości . Jeżeli jest potrzebna idealna cyklorama – można zamówić jej malowanie przed rezerwacją za opłatą 120 zł.


Zabrania się wchodzenia na łuk cykloramy (w tym: bieganie po łuku dzieci) bądź ustawiania na łuku przedmiotów mogących spowodować jego uszkodzenie (np. stołki, krzesła, fotele). W przypadku uszkodzenia cykloramy naliczona zostanie opłata w wysokości od 200 zł w zależności od wielkości uszkodzenia (płatne na miejscu). 

 

Pracownik studia:

Podczas rezerwacji w biurze studia znajduje się pracownik.

 

Pracownik może udzielić informacji na temat wyposażenia studia, pomoże włączyć sprzęt oraz zmienić modyfikatory światła w razie potrzeby.

 

Pracownik nie udziela konsultacji z zakresu ustawień oświetlenia studyjnego

 

Pracownik nie wchodzi na przestrzeń fotograficzną bez pozwolenia. Jest pełna prywatność podczas sesji.

 

 

Przepisy ogólne:

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2021 roku i stanowi integralną część umowy najmu Studia.


Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.